Start Stadswerf Duurzaam? Partners Projecten Faciliteiten Contact
Welkom op de Stadswerf Trekvliet Leiden

Het project "Stadswerf Trekvliet Leiden" brengt ongebruikt onroerend goed, duurzame, maatschappelijke, sociale, historische en economische waarden tot elkaar op de eerste Leidse energieneutrale bedrijven-locatie met energie uit zon & wind, het produceren en gebruiken van niet fossiele energiebronen.

De plannen sluiten aan en nemen deels het voortouw m.b.t. de duurzaamheidsagenda van Leiden “Duurzaam2030” op de thema’s energie, mobiliteit, klimaat en duurzaam ondernemen en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van reeds bestaande initiatieven, zelfstandige ondernemers en bedrijven.

Hierbij valt te denken aan de bekende duurzame energiebronnen wind en zon, echter ook aan geothermie, warmteopslag, nanotechnologie, nieuwe vormen van isolatie, verlichting en stralingswarmte.

De Stadswerf

- is gelegen aan een historische Leidse vaart en één van de oudste toegangswegen over land in een vanouds beeldbepalend pand en geeft ruimte aan:

- een ontmoetings- en buurtcentrum, brengt buurtbewoners bij elkaar;

- een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg;

- maatschappelijk en cultuurhistorisch georiënteerde stichtingen en verenigingen;

- het eerste Leidse parkeerterrein voor elektrische voertuigen uit de buurt;

- een fietsenstalling voor elektrische fietsen;

- de eerste Leidse "Elektrohaven" met ligplaatsen voor uitsluitend elektrische sloepen;

- historische treckschuiten: de beleving van echte trekschuiten wordt mogelijk, beleving van de 17e eeuwse snelweg met een educatieve, toeristische "Hollandse" attractie;

- "Mariteam" Leiden met ligplaats voor de hybride Groene Duwboot;

- Gezondheidscentrum.

- de energievoorziening van het hele complex wordt gerealiseerd door:

- 3.000 m2 zonnepanelen;

- drie Verticale As Wind Turbines (VAWT);

- conventionele en nieuwe ontwikkelingen warmtewisselaars, zonneboilers (op warmte) en nanotechnologie (op licht), warmteopslag, opslag van elektrische energie ondersteund door (nieuwe) vormen van isolatie, verlichting en stralingswarmte;

- een UPS noodstroomvoorziening op het terrein (UPS = Uninterruptible Power Supply)

- een informatiecentrum "aan de wal":

- waar de nieuwste op de Stadswerf toegepaste technische ontwikkelingen worden gedemonstreerd.

"Zeilen is een dure en duurzame manier om goedkoop vooruit te komen" Kan dat beter? Het project "Fair Energy©" laat zien dat het kan!

In deze omgeving worden met een aantal partners met zon, wind en andere milieuvriendelijke energie-bronnen duurzame projecten gerealiseerd en komen energie- faciliteiten voor elektrisch vervoer over water en weg beschikbaar.

Met de huidige mogelijkheden van duurzame energieproductie, isolatie, energiegebruik en praktische toepassingen wordt een energieneutraal centrum gerealiseerd als voorbeeld voor consumenten, bedrijven, particulieren, verenigingen van eigenaren. Het e.e.a. wordt in samenwerking met producenten, leveranciers, installateurs en uitvoerende partners gerealiseerd.