Start Stadswerf Duurzaam? Partners Projecten Faciliteiten Contact
Faciliteiten

Locatie - bedrijfsterrein ± 7.000 m2, waarvan 3.600 m2 bebouwd, 90 parkeerplaatsen, 150 meter kade.

Energieopwekking - met (± 3000 m2) zonnepanelen- en collectors, 2 verticale windturbines, noodstroomvoorziening d.m.v. CO2-neutrale brandstof.

Buurtcentrum - Informatie, voorlichtings, buurt- en ontmoetingscentrum.

Centrum gezondheidszorg - Psychtherapeutische, psychiatrische- en
ondersteunende zorg dicht bij huis.

Gezondheidscentrum - Langs de Zoeterwoudseweg, in een mooie en veilige omgeving.

Elektrohaven-Leiden - Lig- en oplaadplaatsen uitsluitend voor (± 40) elektrische sloepen.

Laadpunten - Voor (± 90) elektrische auto's uit de buurt en bezoekers van de Stadswerf.

Fietsenstalling - Voor (±30) elektrische fietsen uit de buurt en bezoekers van de Stadswerf.

Lunchroom - en 'wachtlokaal Trekschuit', tevens informatiecentrum met terras voor aan de Stadswerf gebonden bedrijven, stichtingen, rederijen, gebruikers en bezoekers.

Afgiftepunt - t.b.v. pleziervaart, i.s.m. de gemeente, o.a. "huisvuil", bilgewater.

Cultuurhistorisch betrokken projecten

Trekschuit - Ligplaats en vertrekpunt 17e eeuwse trekschuit naar Leidschendam.
- vaste ligplaats- en oplaadplaats 17e eeuwse trekschuit Leiden - richting Haarlem.

lange termijn:

Leiden - "Mariteam" - Milieuvriendelijk elektrisch/hybride vrachtvervoer met de Groene Duwboot over vaarten en grachten naar het centrum van Leiden.