Start Stadswerf Duurzaam? Partners Projecten Faciliteiten Contact
Welkom op de Stadswerf Trekvliet Leiden

De eerste energieneutrale bedrijfslocatie in Leiden, gelegen aan een historische Leidse vaart en één van de oudste toegangswegen over land in een vanouds beeldbepalend pand.

Het project "Stadswerf Trekvliet Leiden" brengt ongebruikt onroerend goed, duurzame, maatschappelijke, sociale, historische en economische waarden tot elkaar op de eerste Leidse energieneutrale bedrijfslocatie met energie uit zon & wind, het produceren van energie met niet fossiele energiebronnen en het gebruik van groene energie voor tal van maatschappelijke, sociale en economische toepassingen.

De plannen sluiten aan en nemen deels het voortouw op de duurzaamheidsagenda van Leiden “Duurzaam2030”. Op de thema’s energie, mobiliteit, klimaat en duurzaam ondernemen maakt Stadswerf Trekvliet zoveel mogelijk gebruik van reeds bestaande initiatieven, zelfstandige ondernemers, bedrijven en instellingen.Bij energieneutraal valt te denken aan de bekende duurzame energiebronnen wind en zon, echter ook aan geothermie, warmteopslag, nanotechnologie, nieuwe vormen van isolatie, verlichting en stralingswarmte, opslag van energie, gebruik van niet fossiele brandstoffen voor noodstroomvoorzieningen. Daarnaast een informatiecentrum met een overzichtstentoonstelling van op de Stadswerf en op het Fair Energy© schip toegepaste technische oplossingen en ontwikkelingen op het gebied van energieopwekking, energieopslag en isolatie.

Bij energieneutraal verbruik denken wij aan laadinstallaties voor elektrische auto's en fietsen, een elektrohaven voor elektrische sloepen, trekschuiten, Groene Duwboten, energieneutrale bedrijfsruimte en een Houthal.

Bij maatschappelijk betrokken waarden denken wij aan een Ontmoetings- en Buurtcentrum, een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg met alle daarvoor noodzakelijke faciliteiten.

Bij sociaal betrokken waarden realiseren wij werkgelegenheid met diverse leerwerkplekken op het hele terrein voor tal van verschillende functies op het gebied van verzorging, onderhoud, (energie)installatie's, beheer, groenvoorziening, hospitality, varen en administratie onder het toeziend oog van professionals in al deze disciplines.

Bij historische waarden denken wij aan het herstel en behoud van een sinds de 19e eeuw beeldbepalend pand en industrieel erfgoed aan de bekenste invalsweg van Leiden over water en land.

Economische waarden worden geborgd door de unieke en zowel per auto als openbaar vervoer goed bereikbare locatie aan de rand van Leiden met een veelheid aan sociaal- maatschappelijke functies, bestemmingen en werkgelegenheid.

Veel leesplezier op deze site!

Lees hier verder ...